Category Archives: Artikkelit

Vuorovaikutus-workshop elämysten äärellä

Anu Vehviläinen

Julkaistu Äänenkuljettaja-lehdessä, Sibelius-Akatemia, 2011

Viime syksyllä toteuttamani taiteilijan ja yleisön välinen Vuorovaikutus-workshop tarttui kysymykseen, jota olin pohtinut jo jonkin aikaa: voiko yleisötyö olla aidosti tärkeää taiteilijalle? On selvää että ainakin yleisö hyötyy yleisötyöstä,  samoin taide sinänsä, sillä … Lue lisää

Posted in Artikkelit, Avoin taiteilija & Arvoisa yleisö, Vuorovaikutus-workshop | Leave a comment

Artist & Audience – on music, visual arts and dance

A new course for doctoral students, Artist & Audience, was held in the University of the Arts during the semester 2013–14. The course had three contexts, music, visual arts and dance, as well as three teachers, professors Jan Kaila (Academy … Lue lisää

Posted in Artikkelit | Leave a comment

Saako jo taputtaa?

Saako jo taputtaa. Diskurssianalyyttinen tutkimus taidemusiikin lähestyttävyydestä.
Refereeartikkelin aineistona on Musiikkiesityksen synty -kurssin kuulijaesseet.
Julkaisija: Trio, Sibelius-Akatemia 2013.
Linkki julkaisuun:
http://www.siba.fi/documents/10157/726051/Trio_1_2013_fin_web.pdf/492ad40a-720d-4472-bdd8-51461ea8b5b9… Lue lisää

Posted in Artikkelit | Leave a comment

Musiikkiesityksen synty

Musiikkiesityksen synty.
Refereeartikkeli vuorovaikutteisen kurssin näkökulmista.
Kirjoittajat: Anu Vehviläinen, Pertti Haukola, Kiril Kozlovsky, Eeva Oksala, Maija Parko.
Julkaisija: Trio, Sibelius-Akatemia 2013.
Linkki julkaisuun: http://issuu.com/sibelius-akatemia/docs/trio_2_2012_web_20130121… Lue lisää

Posted in Artikkelit | Leave a comment

Sibelius-Akatemian promootio Musiikkitalossa

Sibelius-Akatemian promootio Musiikkitalossa

(julkaistu Pianisti-lehden numerossa 2012)

Promootio on akateemisen maailman korkein juhla, johon eurooppalaisittain liittyy vuosisataiset perinteet. Traditioon ottaa kantaa myös Sibelius-Akatemia, jonka promootiossa musiikki on orgaaninen osa juhlan merkitystä ja toteutusta. Musiikki ja muusikkous näkyvät yliopistomme promootiossa Lue lisää

Posted in Artikkelit | Leave a comment

Konsertti tarvitsee vuorovaikutusta

Konsertti tarvitsee vuorovaikutusta

Artikkeli julkaistu Rondo-lehden numerossa 9/2012

Taidemusiikin konserttietiketti noudattaa käytäntöjä, jotka luotiin jo romantiikan ajalla. Konsertti on juhlava rituaali, jossa taiteilija on spottivalokeilassa lavalla ja yleisö etäällä pimeässä. Onko muodollinen ja rituaalinen etiketti vain hyvästä? Olisiko sille vaihtoehtoja?

Pianisti … Lue lisää

Posted in Artikkelit | Leave a comment

Näkökulmia taiteelliseen tutkimukseen

Anu Vehviläinen, DocMus

julkaistu: Finaali 2011

Tämän artikkelin taustalla on kuluneen vuoden aikana DocMus-yksikössä vetämäni kurssi Näkökulmia taiteelliseen tutkimukseen. Jatko-opiskelijoille tarkoitettu kurssi kokoontui lukuvuoden aikana kahdeksan kertaa koko päivän mittaisissa lauantaitapaamisissa. Kurssin ohjaajina toimi talostamme valmistuneita tohtoreita sekä vierailevia tutkijoita … Lue lisää

Posted in Artikkelit | Leave a comment

Taiteellinen jatkokoulutus ja taiteellinen tutkimus

Anu Vehviläinen

DocMus

Julkaistu: Finaali-lehdessä 2010

Sibelius-Akatemian jatkokoulutuspäivää vietettiin jälleen perjantaina 12.2.2010 Wegelius-salissa. Järjestäjävuorossa oli DocMus-yksikkö, ja aiheina taiteellinen jatkokoulutus

sekä taiteellinen tutkimus. Tämä teksti on muistiinpanojen pohjalta tehty kuvaus keskustelun kulusta pääpirteittäin. Lopussa tarkastelen laajemmin ’taiteellisen tutkimuksen’ kysymyksiä. Lue lisää

Posted in Artikkelit | 1 Comment

Post doc -tutkija on yliopiston tärkein resurssi

Anu Vehviläinen

Julkaistu Taideyliopisto-lehdessä, Sibelius-Akatemia, 2012

Taideyliopistojen post doc -verkostoitumista ollaan aktivoimassa. Post doc -tutkijat ovat itse aloittaneet yhteisen keskustelun siitä, miten yhteisöllisyyttä voitaisiin tutkijoiden kesken vahvistaa ja mitä konkretiaa toimintaan kaivataan. Tärkeä päänavaus tapahtui syksyllä 2011, jolloin Teatterikorkeakoulun Esittävien … Lue lisää

Posted in Artikkelit | Leave a comment

Esittävän taiteilijan yleisöpuhe

Anu Vehviläinen

Sibelius-Akatemia

DocMus-tohtorikoulu

linkki artikkeliin löytyy verkossa: https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/37624/vehvilainen_S2012.pdf?sequence=1

This item appears in the following Collection(s)
The 16th Annual Symposium for Music Scholars in Finland, 21.-23.3.2012 [20]

Tämä teksti esittelee tutkimustani, joka tarkastelee länsimaisen taidemusiikin esittävän taiteilijan yleisöpuhetta eli sitä … Lue lisää

Posted in Artikkelit | Leave a comment