Category Archives: Avoin taiteilija & Arvoisa yleisö

Hyvä Kuulija! – Viiden taiteilijan paneelikeskustelu

Viisi taiteilijaa keskustelee: Millainen on taiteilijan yleisösuhde?

Tervetuloa Hyvä kuulija! -tapahtumaan Musiikkitalon Camerata-saliin, sunnuntaina 14.4.2013 klo 13–16. Tapahtuma on maksuton.

Tapahtumassa pureudutaan taiteilijan yleisösuhteeseen, joka ilmiönä koskettaa jokaista taiteilijaa, mutta jolle ei välttämättä vielä ole muodostunut omaa käsitteistöä. Millainen … Lue lisää

Posted in Avoin taiteilija & Arvoisa yleisö, Hyvä Kuulija!, Yleinen | Leave a comment

Vuorovaikutus-workshop elämysten äärellä

Anu Vehviläinen

Julkaistu Äänenkuljettaja-lehdessä, Sibelius-Akatemia, 2011

Viime syksyllä toteuttamani taiteilijan ja yleisön välinen Vuorovaikutus-workshop tarttui kysymykseen, jota olin pohtinut jo jonkin aikaa: voiko yleisötyö olla aidosti tärkeää taiteilijalle? On selvää että ainakin yleisö hyötyy yleisötyöstä,  samoin taide sinänsä, sillä … Lue lisää

Posted in Artikkelit, Avoin taiteilija & Arvoisa yleisö, Vuorovaikutus-workshop | Leave a comment

Taiteilija työssään -kurssi

Taiteilija työssään -kurssi kuuluu Sibelius-Akatemian opetustarjontaan lukuvuonna 2012-13. Kurssilla hahmotamme taiteilijuutta keskeisten, taiteilijan arkityöskentelyyn kuuluvien aiheiden kautta ja pyrimme antamaan äänen taiteilijan hiljaiselle tiedolle. Luomme myös katsauksen taiteen rivien väliin, siihen mistä ei puhuta mutta mikä kuitenkin vaikuttaa, sekä niihin … Lue lisää

Posted in Avoin taiteilija & Arvoisa yleisö, Taiteilija työssään | Leave a comment

Esittely ”Avoin taiteilija & Arvoisa yleisö” -ohjelmaan

Anu Vehviläisen Avoin taiteilija & Arvoisa yleisö on useita hankkeita sisältävä ohjelma, joka toimii taiteilijan ja yleisön välisessä rajapinnassa. Ohjelman tavoitteena on avata ja demystifioida taiteilijuus-käsitettä sekä kartoittaa taiteilijan ja yleisön välisen vuorovaikutuksen tutkimus- ja kehittämiskohteita. Ohjelmaan kuuluvat seuraavat osakokonaisuudet:… Lue lisää

Posted in Avoin taiteilija & Arvoisa yleisö, Esittely "Avoin taiteilija & Arvoisa yleisö" -ohjelmaan | Leave a comment

Rivien välit

Rivien välit on Sibelius-Akatemian opiskelijoille suunnattu taiteilijalähtöinen kurssi. Kurssi kehittää muusikon taiteellisen prosessin tarkastelua ja nostaa esiin taiteilijuuden rivienvälisiä ilmiöitä. Kurssin aikana osallistujat tuottavat taiteelliseen prosessiin tai taiteilijana oloon liittyvää materiaalia erilaisten ryhmätyöskentelymetodien avulla. Kurssin aikana tuotetaan taiteelliseen työskentelyyn liittyvä … Lue lisää

Posted in Avoin taiteilija & Arvoisa yleisö, Luennot ja kurssit, Rivien välit | Leave a comment

Mestari & Kisälli

Mestari & Kisälli on opettajan ja oppilaan välistä suhdetta tarkasteleva moninäkökulmainen luentosarja. Sisältää 5 luentoa. Kevät 2015, Sibelius-Akatemia.

Sarja on osa Anu Vehviläisen ”Avoin taiteilija & Arvoisa yleisö” -ohjelmaa. Kyseessä on yleisölle avoin, 5 luennon mittainen luentosarja, joka valottaa länsimaisen taidemusiikin Lue lisää

Posted in Avoin taiteilija & Arvoisa yleisö, Luennot ja kurssit, Mestari & Kisälli | Leave a comment

Yleisösuhde-tematiikkaa maisteriopinnoissa

Maisteriopiskelijoiden kurssilla ”Tiedonhankinta ja kirjallinen ilmaisu”  harjoitellaan kirjoittamista sekä tekstien kommentoimista ja valmistellan tutkintoon kuuluvaa kirjallista työtä. Kurssilla on myös yhteinen teema, ’taiteilijan yleisösuhde’, jonka kautta lähestytään erilaisia kirjoittamisen tapoja.… Lue lisää

Posted in Avoin taiteilija & Arvoisa yleisö, Tiedonhankinta ja kirjallinen ilmaisu -kurssi | Leave a comment

Artist & Audience -course

Teachers: Prof. Jan Kaila (Academy of Fine Arts), Prof. Kirsi Monni (Theatre Academy), Assistant professor Anu Vehviläinen (Sibelius Academy)

Lenght: 4-6 ECT

Places: (depending on the teacher):

Academy of Fine Arts (Kaikukatu 4, Doctoral Program Space, U113)… Lue lisää

Posted in Artist & Audience, Avoin taiteilija & Arvoisa yleisö | Leave a comment

Play and Interplay

Play and InterplayA series of concerts and discussions between musicians and the audience

Anu Vehviläinen
Sibelius Academy, DocMus Department

Spring 2011

(English translation: Päivi Tikkanen)

Summary

This publication reports the experiences and results of planning, preparing, and implementing … Lue lisää

Posted in 4. Report in English, Avoin taiteilija & Arvoisa yleisö, Vuorovaikutus-workshop | Leave a comment

Näkökulmia taiteelliseen tutkimukseen

Näkökulmia taiteelliseen tutkimukseen -kurssi kuuluu Sibelius-Akatemian opetustarjontaan. Taiteellisen työn puitteissa tapahtuvaa tutkimusta kutsutaan yhä enenevässä määrin ’taiteelliseksi tutkimukseksi’. Se, minkä täsmällisen sisällön kukin haluaa termille antaa, vaihtelee toisinaan paljonkin. Yhteinen on kuitenkin ajatus siitä, että taiteellinen tutkimus on tutkimusta, jolla … Lue lisää

Posted in Avoin taiteilija & Arvoisa yleisö, Näkökulmia taiteelliseen tutkimukseen -kurssi | Leave a comment